Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ София област е учредена през 2019 г. на основание ЗСОМСААМСЗПФ на събрание организирано и ръководено от РЗИ – София област.

Регионалната колегия на БАЗ – София област (Колегията) е юридическо лице, регионална структура на съсловната организация на зъботехниците в България, съгласно Чл. 23. ал.1 от ЗСОМСААМСЗПФ.

Колегията упражнява своята дейност на територията, определена в Приложение към чл. 23, ал. 1 от ЗСОМСААМСЗПФ, а именно:

София: общини Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Златица, Пирдоп, Чавдар, Челопеч.

Всички зъботехници, които упражняват професията си на територията на колегията, задължително членуват в колегията, а тези, които не упражняват професията могат да членуват доброволно.

Членски внос

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Поради създалата се обстановка с Ковид-19, Националният съвет взе решение да намали ежемесечния членски внос за 2021г. от 13 лв. на 10 лв. или общо в размер на 120 лв. за отчетната 2021г.

Контакти

Адрес

с.Голяновци, ул. ЦЕНТРАЛНА №3, 2231

Регионален председател

+359 878 970 469

Имейл

office-so@baz.bg

Новини

Структура

Георги Руньов

Председател

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-so@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 878 970 469